บริษัทโคเวอร์สเปช จำกัด ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์ของคนในกลุ่มเทคโนโลยี คลาวด์และ ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ (Cloud and IT Security) ซึ่งมุ่งมั่นว่าจะผลักดัน IT ของประเทศไทยให้นำไปสู่ระบบคลาวด์เทคโนโลยี เทียบเท่าอาณาอารยะประเทศทั้งนี้เรายังมีองค์ความรู้และหุ้นส่วนจากประเทศสิงค์โปร ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจคลาวด์(IaaS) ที่มากกว่า 10 ปี เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

บริษัทโคเวอร์สเปช จำกัด เรายังเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้นำในด้าน โซลูชั่นบนคลาวด์ ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Server VirtualizationInfrastructure-as-a-Service (IaaS), DR-as-a-Services (DRaaS)AaaS (Authentication as a Service)และทั้งนี้เรายังมีพันธมิตรอันแข็งแกร่งในการ ให้บริการด้าน  Software as a service  ไม่ว่าจะเป็น Microsoft และ  independent software vendors (ISVs)

Motto : CoverSpace make iT Simplified.