ทำไมต้องใช้บริการ DMSS (Digital Media Sanitization Service )

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์